Economieweb (Kamer van Koophandel: 27330352) verleent u hierbij toegang tot www.economieweb.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Economieweb behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.